Workshop 'Ontmoeten'

Zaterdag 20 maart 2021

Luister met oren vol van tolerantie.
Kijk met ogen vol van compassie.
Spreek in de taal van de liefde.
Rumi

Ontmoeting

We leven in een wereld waarin respect voor anderen niet altijd vanzelfsprekend is. We ontdekken ook bij onszelf steeds weer wanneer wij ons hart sluiten voor anderen. Je daarvan bewust worden is misschien wel de belangrijkste stap. Het gedicht van Rumi stimuleert ons om steeds weer onze reset knop te vinden en ons hart te openen. Deze middag onderzoeken we hoe onze dans is als we luisteren met tolerantie, kijken met compassie en spreken in de taal van de liefde. Deze drie begrippen gaan we in ons lichaam en in onze dans onderzoeken en van daaruit ontmoeten we elkaar. We doen dat via kringdans, improvisatie en meditatie.

Algemeen

Datum: zaterdag 20 maart 2021 van 13:00 – 17:00 uur
Plaats: Theaterhuis De Berenkuil, Biltstraat 166, 3572 BP Utrecht (gemakkelijk bereikbaar met OV)
Kosten: € 25,- (inclusief koffie en thee), graag overmaken op bankrekening NL 06 INGB 0005 0768 92 t.n.v. DANSBELEVEN Utrecht onder vermelding van dansdag ‘Ontmoeten’
Opgave: via de mail: info@dansbeleven.nl of via het contactformulier en het geld over te maken. Maximum aantal deelnemers is 12.

Informatie rond corona preventie

  • De zaal is goed geventileerd (in- en uitgaande lucht zijn gescheiden)
  • We verbinden niet met de handen bij de kringdans en maken ook verder geen fysiek contact
  • We wassen vooraf en achteraf onze handen (ook bij de pauze)
  • Kom niet bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of verhoging/koorts). Je krijgt je geld terug als je om die reden vlak van tevoren afzegt
  • Om genoeg ruimte te hebben is het maximum aantal deelnemers 12 en wordt er een wachtlijst aangelegd