Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

Dansbeleven neemt de verwerking van jouw persoonsgegevens heel serieus. Daarom is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dit privacy statement op de website geplaatst. Wanneer je bij Dansbeleven een therapietraject aangaat of een cursus of workshop volgt, verklaar je op de hoogte te zijn van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord te gaan. Deze verklaring is alleen van toepassing op de website en diensten van www.dansbeleven.nl, maar niet op websites waarnaar door gelinkt wordt.

Website

 1. De website Dansbeleven staat onder beheer van Jacqueline van Male. Haar contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Praktijkhouder van Dansbeleven, Jacqueline van Male respecteert de privacy van de gebruiker van haar website en diensten. Zij zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 3. Dansbeleven maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Je kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden.

Danstherapiepraktijk

 1. Dansbeleven verwerkt de persoonsgegevens die je verstrekt. Het gaat daarbij om: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum en overige persoons- en medische gegevens die je verstrekt tijdens intake, sessies, telefonisch of in correspondentie.
 2. De gegevens worden vastgelegd met als doel de therapeutische behandeling, de dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
 3. Dansbeleven zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 4. Zonder toestemming van de cliënt worden er geen gegevens uitgewisseld met derden.
 5. De cliënt heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden. Verder heeft de cliënt recht of inzage (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad), aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens en recht op bezwaar.

Schade en klachtenregeling

 1. De vaktherapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt.
 2. In geval van klachten is het advies om je onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of je er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure. Jouw therapeut is hiervoor aangesloten bij het NIBIG.
 3. De vaktherapeut heeft bij AON een beroepsaansprakelijkheid verzekering afgesloten.
 4. Als er een datalek is ontstaan dan zal de therapeut deze melden, zoals wettelijk aangegeven, aan de Autoriteiten Persoonsgegevens als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Als dit het geval is, dan zal de therapeut de cliënt hierover informeren.

Tevredenheidsvragenlijst FVB/NVDAT

Ben je in behandeling geweest binnen de praktijk dan vragen we je om anoniem een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Je kunt hierop aangeven of de therapeut jouw ingevulde lijst mag inzien.
De antwoorden worden o.a. gebruikt om de zorgverzekeraars te overtuigen dat ze deze vorm van therapie moeten blijven vergoeden. Ook kijken we n.a.v. de lijst wat we aan onze behandelingen kunnen verbeteren: https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT