Meteen naar de inhoud

Kosten en vergoeding

Informatie over kosten en vergoeding van danstherapie vind je hier. Danstherapie wordt vergoed. Het hangt wel af van je verzekering. Graag wil ik dat danstherapie voor iedereen die dat wil, mogelijk is. Ook als je ziektekostenverzekeraar het niet vergoedt. Daarop heb ik de hoogte van mijn tarieven afgestemd.

Tarieven 2021
Intakegesprek: € 40,- per uur
Individuele therapie: € 60,- per uur

Danstherapie is vrijgesteld van btw.

Vergoeding 
Voor informatie over de vergoeding kun je naar
 http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie gaan. Zoek dan bij jouw ziektekostenverzekeraar in het aanvullende verzekeringspakket naar vaktherapie. Danstherapie valt namelijk onder vaktherapie. Natuurlijk kun je voor de voorwaarden ook contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij.

Andere vergoedingsmogelijkheden zijn:

  • Via de werkgever of bedrijfsarts.
  • Begeleiding via Persoon Gebonden Budget (PGB). Klik hier voor meer informatie.
  • Als een cliënt een uitkering heeft via het UWV is het in sommige gevallen mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘reïntegratietherapie’. De cliënt moet dit zelf aanvragen.
  • Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profiel KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar. Deze hoofdbehandelaar moet bekwaam zijn om cliënten te classificeren volgens de DSM-IV systematiek. Een vaktherapeut mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de specialistische (2e lijns) behandeling uit te voeren. Vraag bij je hoofdbehandelaar na of hij/zij deze constructie kan uitvoeren.
  • Gemaakte therapiekosten als bijzondere ziektekosten kunnen door de cliënt via de belasting teruggevraagd worden. De berekening van het drempelbedrag verschilt per jaar, klik hier.
  • Voor studenten aan hogescholen en universiteiten bestaan er mogelijkheden om therapievergoedingen te krijgen. De cliënt kan dit zelf navragen bij de schooldecaan.
  • Als een cliënt te weinig middelen heeft (b.v. bijstand en/of schulden), kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds in betreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van het verhaal van de cliënt. De cliënt kan zelf een beroep doen op het noodfonds. De therapeut kan dan (met toestemming van de cliënt) een onderbouwing doen van de aanvraag.  Het noodfonds zal in de meeste gevallen de therapeut uitbetalen.
Doel van danstherapie: gegrond en opgericht zijn

Praktische gegevens praktijk en zorgverlener
Registratienummer FVB/NVDAT: 102290
AGB code zorgverlener: 90.105192
AGB code praktijk: 90.064464

Bank: NL06 INGB 0005 0768 92
BTW nummer: 1127.59.385.B.01
KvK Utrecht: 30234117