Over mijzelf

Foto_mijzelfNa mijn geneeskunde studie werkte ik bijna 20 jaar in beleid, management, fondsenwerving en patiëntenvoorlichting.

Dansmeditatie
Ik heb altijd veel gedanst, vroeger veel klassiek ballet. Begin negentiger jaren ontdekte ik Sacred Dance. Hiervoor heb ik bij Friedel Kloke - Eibl in Duitsland de docenten-opleiding gevolgd. Sinds 2000 geef ik cursussen, dansdagen en weekends.

Dansimprovisatie en authentic movement
Daarnaast heb ik mij bij Wilma Vesseur (www.substanz.ch) verder geschoold. Ik geef ook dansimprovisatie (vrij bewegen) en authentic movement (kijk onder danstherapie).

Danstherapie 
In 2006 rondde ik de voortgezette opleiding danstherapie af bij de Rotterdamse Dansacademie. Daarna heb ik mijn eigen praktijk voor dans- en bewegingstherapie geopend en inmiddels ben ik ook als danstherapeut geregistreerd. Verder ben ik stagecoördinator van de masteropleiding danstherapie in Rotterdam.

Mindfulness
In al mijn werk heb ik altijd veel aspecten van mindfulness gebruikt. In het najaar van 2013 heb ik de opleiding tot mindfulness trainer afgerond en dat geeft aan mijn werk nog een extra verdieping.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Jacqueline van Male
Poortstraat 22
3572 HJ Utrecht
e-mail: info@dansbeleven.nl
telefoon: 030 – 272 35 22

Praktische gegevens
Registratienummer FVB/NVDAT: 102290
AGB code zorgverlener: 90.105192
AGB code praktijk: 90.064464

Bank: NL06 INGB 0005 0768 92
BTW nummer: 1127.59.385.B.01
KvK Utrecht: 30234117