Kosten en vergoeding

Tarieven 2019
Intakegesprek:
€ 40,- per uur

Individuele therapie:
€ 60,- per uur

Danstherapie is vrijgesteld van BTW.

Vergoeding 
Ga naar http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie en kijk welke zorgverzekeraars vaktherapie (waaronder danstherapie valt) in het (aanvullende) verzekeringspakket hebben opgenomen.

Neem voor de voorwaarden contact op met je verzekeringsmaatschappij.

Andere vergoedingsmogelijkheden zijn:
- Persoonsgebonden budget
- Bijzondere bijstand
- Via werkgever of bedrijfsarts

Praktische gegevens praktijk en zorgverlener
Registratienummer FVB/NVDAT: 102290
AGB code zorgverlener: 90.105192
AGB code praktijk: 90.064464

Bank: NL06 INGB 0005 0768 92
BTW nummer: 1127.59.385.B.01
KvK Utrecht: 30234117